1. die Berufe - słownictwo/ fiszki
2. die Berufe - trening pisania
3. die Berufe - gra scatter4. die Berufe - wykreślanka słowna

5. die Berufe - przyporządkowywanie

6. die Berufe - quiz