1. Zasady tworzenia pytań ogólnych i szczegółowych:


2. Fragewörter - zaimki pytająceFiszki
Trening pisaniaGra scatter