1. Czasowniki zwrotne - zestawienie

2. Czasownik SICH FREUEN - cieszyć się


- słownictwo/ fiszki- trening pisania- gra scatter

3. Czasownik SICH ANZIEHEN - ubierać się


- słownictwo/ fiszki


- trening pisania


- gra scatter
4. Czasownik SICH WASCHEN - myć się
- słownictwo/ fiszki


- trening pisania

- gra scatter