1. Czasowniki MODALNE - zestawienie2. Czasownik können - móc, potrafić, umieć

- słownictwo/ fiszki


- trening pisania- gra scatter

3. Czasownik müssen - musieć
- słownictwo/ fiszki- trening pisania
- gra scatter


4. Czasownik sollen - powinno sie
- słownictwo/ fiszki- trening pisania- gra scatter


5. Czasownik wollen - chcieć


- słownictwo/ fiszki


- trening pisania


- gra scatter
6. Czasownik mögen - lubić


- słownictwo/ fiszki- trening pisania- gra scatter

7. Czasownik möchten - chcialoby sié


- słownictwo/ fiszki
- trening pisania

- gra scatter
8. Czasownik dürfen - mieć pozwolenie


- słownictwo/ fiszki

- trening pisania


- gra scatter